27 / 33
św. Ignacy z Loyoli, Loyola, Hiszpania

© Txo I CC BY-SA 3.0