3 / 5
Powód tego niezwykłego eksponowania ludzkich kości nie jest do końca jasny. Miejscowa wspólnota kapucynów tłumaczy to staraniem swoich poprzedników o nieustanne przypominanie nieprzewidywalności śmierci, która nadejść może w każdej chwili. Pomieszczenia, w których przez cale lata eksponowane były także mumie braci kapucynów ubranych w rozpoznawalne habity z kapturem, służyły braciom jako miejsca kontemplacji i modlitwy. Na tablicy w jednej z krypt odnaleźć można sentencję, która potwierdza powyższą intencję kapucynów z przeszłości: „Tym, kim wy jesteście teraz, my byliśmy kiedyś; tym, czym my jesteśmy teraz, wy staniecie się w przyszłości”. Tysiące kapucynów przebywało w tych kryptach, myśląc o tym, że pewnego dnia przyjdzie im dołączyć do swoich braci.
+

© CC BY 2.5