4 / 5
Pierwszy pisemny przekaz dotyczący krypty kości odnajdujemy w liście z 1775 r., w którym francuski szlachcic i pisarz markiz de Sade oznajmia, że „nigdy w życiu nie widział czegoś równie uderzającego”. Co naturalne, zainteresowanie ludzi pióra niezwykłym wystrojem wnętrz Santa Maria della Concezione nie skończyło się ze śmiercią markiza. W sto lat później o kaplicy wspomina Mark Twain, poświęcając jej początek XXVII rozdziału swojej wydanej w 1869 roku książki „Prostaczkowie za granicą”. Inny amerykański pisarz tego okresu, Nathaniel Hawthorne, odniósł się do kaplicy w swojej wydanej w 1860 roku powieści „Marmurowy faun”.
+

© CC BY 2.5