10 / 10
Są na ŚDM również goście z Dalekiego Wschodu!

© PAULO MATEUS / JMJ Lisboa 2023