2 / 10
Procesja z figurą Matki Bożej Fatimskiej
Miasto Felgueiras powitało tysiące pielgrzymów w przededniu ŚDM.
+

© LUCAS NEVES | NurPhoto via AFP