1 / 9
Seksburga Święta Seksburga żyła w VII wieku i była królową Kentu, a po śmierci męża – mniszką benedyktyńską. Jej germańskie imię, które dzisiaj wywołuje tak nieszczęśliwe skojarzenia, pochodzi od dwóch wyrazów: seax „kamienny nóż” (por. łac. saxum) oraz burg „obrona, twierdza”. Ufundowała klasztory w Sheppey i Ely.
+