5 / 9
Pryscylla To imię kojarzy się dzisiaj chyba na całym świecie z żoną Elvisa Presleya i brzmi jak esencja pretensjonalności, ale jest znane od starożytności. Akwila i Pryscylla (w dawnej Polsce znana była wersja: Pryska) to małżonkowie zaprzyjaźnieni ze św. Pawłem Apostołem. Akwila pochodził z Pontu i był Żydem. Tak jak Paweł, produkował namioty ze skór. Akwila i Pryscylla przyjęli chrześcijaństwo w Rzymie, co spowodowało ich wydalenie. Spotkali w Koryncie św. Pawła i udali się z nim do Efezu, a potem znów do Rzymu. Wszędzie tworzyli chrześcijańską domową wspólnotę.
+