2 / 3
Ewa Kowalska z matką Haliną Łozińską, lata powojenne. Zbiory Ewy Kowalskiej / Archiwum Historii Mówionej Domu Spotkań z Historią i Ośrodka KARTA
+

© Ewa Kowalska z matką Haliną Łozińską, lata powojenne. Zbiory Ewy Kowalskiej / Archiwum Historii Mówionej Domu Spotkań z Historią i Ośrodka KARTA