10 / 12
W 2002 roku zamieszkała w domu opieki ojców bonifratrów. „Goście wchodzili i wychodzili, drzwi się nie zamykały. Irena ze swojego wózka inwalidzkiego kierowała ruchem i rozdzielała zadania. Odwiedzali ją uczniowie, żołnierze, prezydentowe, ambasadorzy, delegacje z Izraela”.
+

© REPORTER