12 / 12
W 2007 i 2008 roku zgłaszano ją do Pokojowej Nagrody Nobla.
+

© Mariusz Kubik/Wikipedia | CC BY 3.0