1 / 7
Początkowo, artystyczne przedstawienia Najświętszego Serca Pana Jezusa ukazywały przebity bok Chrystusa, którego serce zostało otwarte włócznią. Jeden z takich wizerunków odnaleźć można w pochodzących z 586 r. Ewangeliach Rabbuli. Jednak nawet we wczesnym okresie historii Kościoła serce Chrystusa ukazywano także jako osobny organ, oddzielony od ciała. Można ten motyw znaleźć np. w modlitewnikach czy na rycinach na długo przed wizjami św. Małgorzaty.
+

© Public Domain, Wikimedia Commons