2 / 7
Wczesne wizerunki Najświętszego Serca podkreślają jego aspekt cielesny. Na okładce książki „De Cultu Sacrosancti Cordis Dei ac Domini Nostri Jesu Christi” Charlesa-Josepha Natoire’a z 1726 r. Najświętsze Serce Jezusa ukazane jest niezwykle realistycznie. Wydaje się niemal ilustracją z podręcznika medycyny z tamtego okresu.
+

© Public Domain