3 / 7
Podczas objawień św. Małgorzata Maria Alacoque ujrzała Najświętsze Serce opasane cierniową koroną, z raną od ciosu włócznią i z krzyżem w górnej części. Niektóre wizerunki przedstawiają Najświętsze Serce poza ukrzyżowanym ciałem Chrystusa, za to z figurą św. Małgorzaty Marii. Należy do nich choćby ten obraz olejny z 1765 r., ukazujący świętą przed znajdującym się na pierwszym planie ciemnym, splecionym z włókien tkanki Najświętszym Sercem. W tym roku obchodzono także pierwszą rocznicę ustanowienia uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa.
+

© Lib-Art.com/Wikimedia