4 / 7
Pod koniec XVIII w. artyści zaczęli przedstawiać już nie tylko samo serce, lecz także postać Jezusa. Takie podejście widoczne jest na małym obrazie znajdującym się w rzymskim kościele Il Gesù. Namalowany w 1767 r. przez Pompeo Batoniego obraz przedstawia Jezusa w czerwonej tunice, na którą ma narzucony niebieski płaszcz. Oba kolory są symboliczne – czerwony nawiązuje do męki i człowieczeństwa Jezusa, niebieski do Jego boskości i królewskości. Chrystus wyciąga na dłoni swoje serce w stronę patrzącego. Jak stwierdził historyk sztuki Jon Seydl: „patrzący zostaje włączony w niezwykle osobistą relację, która ma miejsce poza czasem i przestrzenią. Spojrzenie Chrystusa, który krzyżuje wzrok ze stojącym naprzeciw obrazu, relację tę jeszcze bardziej wzmacnia”.
+

© Pubic Domain, Wikimedia Commons.