6 / 7
U schyłku XIX w. powszechna była praktyka eksponowania wizerunku Najświętszego Serca – jego intronizacji – w domu czy innym miejscu. Przedstawienia te na powrót ukazują serce Jezusa jako organ ciała, choć nie starają się już tak wiernie przedstawić jego anatomii. Serce jest bardziej wyidealizowane i przypomina trochę serca walentynkowe.
+

© Public Domain