2 / 12
Siostra przychodzą do tej kaplicy na adorację.
+

© Jeffrey Bruno