8 / 12
"Poprzez adorację Pana w Najświętszym Sakramencie żyjemy w komunii z Chrystusem tutaj na ziemi".
+

© Jeffrey Bruno