9 / 12
"Nasze ukryte życie jest modlitwą za świat".
+

© Jeffrey Bruno