5 / 8
Anna Gadzała, kapucynka Najświętszego Serca Jezusa
Jest dyrektorką Domu Dziecka w Siennicy. Razem z siostrami, aby zebrać pieniądze na remont domu, nagrały spot, w którym ćwiczą boks na siłowni.
+

© Archiwum prywatne