3 / 34
Procesja ze śmieciami.
+

© Jeffrey Bruno | Aleteia