30 / 34
Siostra Catherine w drodze przez kościół.
+

© Jeffrey Bruno | Aleteia