1 / 4
Zapis kolędy powstały prawdopodobnie pomiędzy 1820 i 1825 rokiem ręką Franza Xaverego Grubera. Rozpisany na 2 głosy i gitarę. Obecnie znajduje się w Muzeum Salzburga.
+

© Stille Nacht Museum