1 / 52
Dorożki w Warszawie spotkać dzisiaj można jedynie na Starym Mieście.
+

© fot. ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego