10 / 52
Ulica Marszałkowska, skrzyżowanie z Sienną i Sienkiewicza. Policjant pilnuje porządku. Czy dzisiaj postawilibyśmy tam fotoradar?
+

© fot. ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego