11 / 52
Swoją drogą, jeśli mówimy o technice, to przed wojną Warszawa posiadała także wiszące sygnalizatory. Ten znajdował się na skrzyżowaniu ulic Nowy Świat i Aleje Jerozolimskie. Dzisiaj w tym miejscu stoi... palma.
+

© fot. ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego