13 / 52
Idziemy dalej ul. Marszałkowską. Tym razem do skrzyżowania z ul. Świętokrzyską.
+

© fot. ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego