14 / 52
Samochody, konie i tramwaje. Warszawska codzienność w alei 3 maja.
+

© fot. ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego