18 / 52
Jeśli mówimy o uroczystościach, to było ich oczywiście dużo więcej. Np. odsłonięcie tablicy ku czci Tadeusza Dzierzbickiego (jednego z bohaterów walk o niepodległość) przy ul. Miodowej.
+

© fot. ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego