19 / 52
Warszawa także ciągle się rozwijała. Na zdjęciu budowa Centralnego Dworca Pocztowego na rogu Alej Jerozolimskich i ul. Żelaznej.
+

© fot. ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego