2 / 52
Za to w wiele miejsc dojechać można tramwajami. Te, także przed wojną, wymagały remontów torowiska.
+

© fot. ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego