20 / 52
Tutaj z kolei budowa Dworca Głównego.
+

© fot. ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego