21 / 52
Oraz Dworzec Wileński. Dzisiaj wygląda "delikatnie" inaczej, prawda?
+

© fot. ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego