22 / 52
W latach 30 wybudowano także gmach Muzeum Narodowego.
+

© fot. ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego