23 / 52
Starano się także budować jak najlepsze połączenia między dzielnicami. Tutaj remont ul. Bonifraterskiej (połączenie Żoliborza z Centrum).
+

© fot. ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego