25 / 52
Przebudowy ulic dobiegały jednak końca. Tutaj przebudowa ul. Wolskiej, jeszcze w trakcie prac...
+

© fot. ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego