26 / 52
...oraz ta sama ulica Wolska podczas uroczystości otwarcia (listopad 1936).
+

© fot. ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego