27 / 52
Przebudowy doczekała się także ul. Puławska (może czytacie ten tekst stojąc na niej w korku?).
+

© fot. ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego