30 / 52
Jak było latem na lewym brzegu? Na zdjęciu lipiec 1939 roku. Mieszkańcy mogą jeszcze korzystać z radości i ochłody na basenie przy ul. Łazienkowskiej.
+

© fot. ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego