32 / 52
Tym razem widok w drugą stronę ulicy.
+

© fot. ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego