33 / 52
Spójrzmy jeszcze na tę samą ulicę, ale w mglistym wydaniu.
+

© fot. ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego