34 / 52
Tak samo trudno zobaczyć dzisiaj takie pustki na rogu ulic Nowogrodzkiej i Koszykowej.
+

© fot. ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego