35 / 52
Słynny "Dom bez Kantów", czyli budynek mieszkalny Wojskowego Funduszu Kwaterunkowego.
+

© fot. ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego