36 / 52
Także dzisiaj można schować się w jego podcieniach.
+

© fot. ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego