38 / 52
Wróćmy do centrum. Skrzyżowanie Marszałkowskiej z Alejami Jerozolimskimi.
+

© fot. ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego