40 / 52
Narzekacie na kolejki w sklepach przed niedzielą bez handlu? Na zdjęciu kolejki do sklepów w sierpniu 1939 roku. Tak, wtedy robienie zapasów było wskazane.
+

© fot. ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego