41 / 52
Na zdjęciu rezydencja Edwarda Rydza-Śmigłego.
+

© fot. ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego