44 / 52
Mury Starego Miasta od strony ulicy Szeroki Dunaj.
+

© fot. ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego