45 / 52
Kamienica przy ul. Szeroki Dunaj.
+

© fot. ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego