46 / 52
Ulica Trębacka. Jaki ruch pod sklepem z futrami!
+

© fot. ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego