47 / 52
Ile razy słyszeliście w głośnikach metra zapowiedź: "Ratusz Arsenał". Oto słynny Arsenał w czasie rekonstrukcji w 1937 roku. Widok od ul. Długiej.
+

© fot. ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego